Szkolenia wstępne BHP – co to takiego jest?


Według jednego artykułu występującego w polskim kodeksie pracy to właśnie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić pracownikowi odpowiednie środki do tego, by mógł on dosadnie opanować wszystkie kluczowe zasady związane z dbaniem o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Te zasady muszą zostać poznane jeszcze przed podjęciem się pracy na nowym stanowisku, aby BHP w firmie działało jak należy. Świeże osoby w zespole zawsze są więc wysyłane na odpowiedni dla nich kurs BHP. W ich przypadku początkowo przyjmie on formę szkolenia wstępnego.

Szkolenia wstępne organizowane są zatem z myślą o osobach nowo zatrudnionych w danej placówce, które dopiero co zasiliły zespół pracowników, lub też z myślą o studentach i uczniach mających odbyć w firmie okresowe praktyki. Wstępne szkolenie ma za zadanie dosyć ogólnie przedstawić pracownikowi jego przyszłe stanowisko. Pokazuje ono, jak to stanowisko wygląda i z czego się składa, co takiego wolno na nim robić i jak należy się na nim zachowywać, aby działać w sposób bezpieczny i efektywny, nie utrudniając sobie pracy i też w żadne sposób nie przeszkadzając innym. Logiczne jest jednak to, że raz pozyskana wiedza nie pozostaje z człowiekiem na zawsze. Nabyte informacje, przekazywane przez szkolenia BHP, muszą być regularnie powtarzane, albowiem w przeciwnym wypadku szybko się o nich zapomni albo zacznie się je przeinaczać. Z tego względu dbałość o bezpieczeństwo pracowników nigdy nie kończy się na wysłaniu ich wyłącznie na to zupełnie podstawowe, wstępne szkolenie BHP. Z czasem przyjmuje ono formę szkolenia okresowego. To, jak często takie szkolenia powinny się odbywać, zależy od konkretnego stanowiska.

Pracownicy powinni natomiast zmienić swoje podejście do szkoleń BHP i przestać traktować je jak coś, do czego są zmuszani i z czego i tak nigdy nic nie wynoszą. Obsługa BHP, zapewniana przez profesjonalną firmę szkoleniową, to rzecz, w którą każda firma absolutnie musi zainwestować. Każdy kurs jest w stanie przekazać każdemu pojedynczemu kursantowi wartościową wiedzę. Wystarczy wybrać się na niego z otwartą głową i prawdziwą chęcią nauki.

BHP Kielce: https://selabhp.pl/bhp-kielce/