Jak nazwać działalność?


Często ludzie, którzy decydują się na założenie własnej
działalności mają dość spory problem z wyborem dla niej odpowiedniej nazwy.
Nazwa taka powinna z jednej strony być łatwa do zapamiętania, z drugiej jednak
musi również spełniać pewne wymogi formalne.

Przykładowo, jeżeli przedmiotem takiej działalności miałaby
być obsługa prawna przedsiębiorców, każdy zapewne chciałby nazwać firmę
przykładowo kancelaria prawna Poznań czy kancelaria prawna Kraków, aby klienci
mogli jak najłatwiej ją znaleźć. Podana wcześniej nazwa kancelaria prawna
Poznań mogłaby jednak, poza względami formalnymi, które nie pozwoliłyby na
nazwanie działalności w ten sposób, prowadzić do błędów i pomyłek. Do elementów
działalności licznych kancelarii należy obsługa prawna przedsiębiorców, warto
zatem pomyśleć o sposobie na wyróżnienie się. Oprócz nazwy na szyldach itd.
można jednak zamieszczać również elementy, które pełniłyby funkcję reklamową,
jak przykładowo hasło, iż w obrębie działalności leży stała obsługa prawna.
Należy również dodać, iż sformułowanie stała obsługa prawna niewątpliwie brzmi
bardziej profesjonalnie niż zachwalanie niskich cen udzielanych porad, co może
sprawiać wrażenie braku profesjonalizmu.