Szkolenia wstępne BHP – co to takiego jest?

Według jednego artykułu występującego w polskim kodeksie pracy to właśnie obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić pracownikowi odpowiednie środki do tego, by mógł on dosadnie opanować wszystkie kluczowe zasady związane z dbaniem o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Te zasady muszą zostać poznane jeszcze przed podjęciem się pracy na nowym stanowisku, aby BHP w firmie działało […]