Idea działania kamery termowizyjnej w zastosowaniu do instalacji elektrycznej

Kamera termowizyjna (TIC) to urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie podczerwone do tworzenia obrazu obiektu, na który jest skierowane. Obrazowanie termiczne to technika, która wykorzystuje wykrywanie ciepła do dostarczania zdjęć lub filmów z tego, co w innym przypadku jest niewidoczne. czujniki obrazu i elektronika do przekształcania promieniowania cieplnego (ciepła) w obraz elektroniczny, który można wyświetlić na monitorze […]